Jogfigyelés - Jogszabályi változások

2010. december 30.

Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról

A Magyar Közlönyben 2010. december 30-án hirdették ki az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXIX. törvényt. Az törvény a még ki sem hirdetett új médiatörvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló  2010. évi CLXXXV. törvény egy rendelkezését is módosítja.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt (Mttv.) az Országgyűlés 2010. december 21-én fogadta el. A törvényt még alá sem írta a köztársasági elnök, amikor kiderült, hogy bizonyos rendelkezései nem megfelelőek, illetve kiegészítésre szorulnak.

Ezért az éppen akkor zárószavazás előtt álló, az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1810. sz. törvényjavaslatba annak elfogadását megelőzően beiktattak egy rendelkezést, amely a még ki nem hirdetett Mttv-t módosította.

Eszerint az Mttv. 164.§-a azzal a kiegészítéssel lép hatályba, amely kimondja, hogy a Médiatanács hatósági határozatával szemben indított bírósági eljárásokban mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság harminc napon belül határoz.

2010. december 30. – kihirdetve a Magyar Közlönyben.