Jogfigyelés - Jogszabályi változások

2011. március 16.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról (az Mttv-t érintő részében)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló T/2428. sz. törvényjavaslat elfogadása előtti órákban dr. Dancsó József fideszes képviselő zárószavazás előtti képviselői módosító javaslatot nyújtott be a médiatörvény módosítására. A javaslatot az Országgyűlés elfogadta, így az a nyomban ezt követően elfogadott államháztartási törvénymódosítás részévé vált. A módosítás szerinti új szabály visszamenőleg, 2011. január 1-től kezdődően alkalmazható.
A módosító javaslat a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (Mttv.) 108. § (11) bekezdését és a 213.§-át egészíti ki.

Az Mttv. eddig is tartalmazta, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem alanyai a társasági adónak és személyes illetékmentességet élveznek. A módosítás ezen felül kimondja azt is, hogy az Alap és a közszolgálati médiaszolgáltatók az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 8. § alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, amelyekkel kapcsolt vállalkozási viszonyba csak külön törvényi rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.

Ez a látszólag technikai jellegű módosítás újabb jelentős mozzanat a közszolgálati médiaszolgáltatók önálló gazdálkodásának megszüntetése terén, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy módot nyújt jelentős adó-optimalizálásra is.

A kapcsolt vállalkozások az Áfa tv. szerint ugyanis csoportos adóalanyiságot hozhatnak létre. A csoportos adóalanyiság szabályai szerint a benne résztvevő tagok egymás közötti ügyleteik az áfa szempontjából nem számítanak gazdasági tevékenységnek, és megszűnik az önálló adóalanyiságuk is, a tagok együttesen minősülnek egy adóalanynak. Közösen nyújtanak be áfa-bevallást, és mindegyik tag egyetemlegesen felelős a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi többi taggal együtt a csoportos adóalanyiságban részt vevő másik tag áfa-fizetési kötelezettsége teljesítéséért.

A módosítás szerint az adóhatóság a csoportos adóalanyiságot a közszolgálati médiaszolgáltatók és az Alap közös kérelmére, a kérelemben megjelölt időponttól kezdődően engedélyezheti. Ennek azért van jelentősége, mert a módosítás kimondja azt is, hogy az új szabályok 2011. január 1-től kezdődően alkalmazhatók – várhatóan tehát az év elejére visszamenőleg jön létre a csoportos adóalanyiság az érintettek között.

2011. március 16 – elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény