Jogfigyelés - Jogszabályi változások

2011. június 24.

Az Állami Számvevőszékről (a sajtót és a médiát érintő részében)

Az Országgyűlés június 20-án elfogadta az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslatot a gazdasági és informatikai bizottság előterjesztésében. Ezzel megkezdődött az új Alaptörvény elfogadását követően az ún. sarkalatos törvények sora. Az új törvény változást hozott az idén januárban hatályba lépett médiatörvény ellenőrzési rendszerébe is. A 2011. évi LXVI. törvényt június 24-én hirdették ki a Magyar Közlönyben.
Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvényt a rendszerváltás folyamatában, a háromoldalú tárgyalásokat követően fogadták el a szereplők, a sarkalatos törvények közül ötödikként. Az idők során persze a szövege sokszor változott, de az ÁSZ feladataként mindvégig az államháztartás körébe tartozó szervezetek gazdálkodásának ellenőrzését jelölte meg.

Már az első médiatörvény (a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, Rttv.) elfogadása óta az ÁSZ feladatát képezte a közszolgálati médiarendszer szereplői gazdálkodásának ellenőrzése. Az Rttv. a média-közalapítványok, az ORTT valamint a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) ellenőrzését írta elő az ÁSZ-nak. (A közszolgálati műsorszolgáltató részvénytársaságok esetében az Rttv. külön nem mondta ki az ÁSZ ellenőrző szerepét, az a közalapítványi ellenőrzés keretében történt. Csak a nem közalapítvány által tulajdonolt MTI esetében ellenőrzött közvetlenül az ÁSZ.) Az ÁSZ ellenőrző szerepe a médiatörvény 2010. augusztusi módosítását követően is megmaradt, immár az új intézményekre adaptálva, az NHIT esetében mindezt az Eht. keretei közé helyezve.

A második médiatörvény (a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, Mttv.) 2011. január 1-től kezdődő hatállyal fenntartotta a Médiatanács és a Közszolgálati Közalapítvány vonatkozásában és (ismét a médiatörvényben szabályozva) az NHIT esetében is az ÁSZ ellenőrző szerepét. Az Mttv. 108.§ (14) bekezdése most már egységesen kimondva valamennyi közszolgálati médiaszolgáltató gazdálkodásának ellenőrzését is az ÁSZ feladatává tette, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságét is.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) is ír elő ÁSZ ellenőrzést, a 73.§ (10) bekezdésében a Hírközlési Állandó Választottbíróság gazdálkodását, a 122.§ (1) bekezdésében pedig az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza pénzügyi-számviteli ellenőrzését illetően.

Ezen az ellenőrzési rendszeren változtat az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, a záró rendelkezései között. Az új törvény teljesen újraszabályozza az ÁSZ-ra vonatkozó joganyagot, és emellett egyes – korábban külön törvényben szabályozott – számvevőszéki kötelezettségeket is hatályon kívül helyez.

Ez utóbbi keretében a törvényjavaslat törli az Állami Számvevőszéknek 
•    a Közszolgálati Közalapítvány,
•    a közszolgálati médiaszolgáltatók,
•    a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács,
•    a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság valamint
•    a Médiatanács
gazdálkodása teljes körű ellenőrzésére vonatkozó, az Mttv-ben szabályozott kötelezettségeit.

Ugyancsak megszűnik az ÁSZ ellenőrzése a Hírközlési Állandó Választottbíróság gazdálkodását, valamint az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza pénzügyeit-számvitelét illetően. (Ez utóbbit menet közben egy képviselői módosító javaslat törölte az ÁSZ kötelezettségei közül.)

Az új törvényszöveg ugyan változatlanul fenntartja, hogy az ÁSZ ellenőrzi az államháztartás körébe tartozó szervezeteket, ezek között külön megemlítve a közalapítványokat is. Kikerült azonban a médiaszabályozás kétharmados köréből a közszolgálati médiarendszer teljes körű ÁSZ ellenőrzésére vonatkozó szabály. Az ÁSZ ellenőrzési kötelezettsége a jövőben attól függően áll fenn, hogy az egyszerű többséggel elfogadható államháztartási törvény milyen jellemzőkkel, milyen szélesen húzza meg az államháztartásba tartozó szervezetek körét, és ebbe a körbe mikor, mennyiben tartoznak bele az egyes szervezetek.

Az új szabályozás által kérdésessé vált az is, hogy milyen mértékben illetve körben jogosult az ÁSZ a közmédia vagy a Médiatanács gazdálkodásának ellenőrzésére. A korábbi szabályozás szerint az ÁSZ „az állami költségvetésből gazdálkodó szerveket” ellenőrizte, minden különösebb megkötés nélkül. Az új szabály szerint az ÁSZ az „államháztartásból származó források felhasználásnak keretében ellenőrzi a központi költségvetésből gazdálkodó szervezeteket (intézményeket)”. Ez a megfogalmazás kihagyná az ellenőrzés köréből a más forrásokból származó bevételekkel való gazdálkodást.

A törvényjavaslat szövege a tárgyalás során módosult, és az elfogadott szöveg már – az eredetileg szereplő lehetséges ellenőrzéssel szemben – kötelezővé teszi az ÁSZ ellenőrzést az államháztartásból nyújtott támogatás vagy ingyenesen juttatott vagyon felhasználása körében a közalapítványoknál, ide értve az általuk alapított gazdasági társaságot is.

Ez még mindig visszalépést jelent az Mttv. által jelenleg előírt teljes körű gazdálkodás-ellenőrzési kötelezettséghez képest, de legalább nem bízza az ÁSZ választására, hogy ellenőriz-e vagy sem.

2011. június 24. – kihirdetett törvény (MK. 69.)

Ha a fenti Jogfigyeléssel kapcsolatban további ismertetést, elemzést, szakvéleményt vagy előadást szeretne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a tartalom@mediajogfigyelo.hu címen. Kérdését, észrevételét a Médiajogfigyelő hivatalos Facebook oldalára várjuk.