Médiahírek

 

Ma délután ismét módosulhat a médiatörvény

Budapest, 2011. július 11., hétfő (Médiajogfigyelő) – Ma kerül sor a médiatörvények módosítását is magában foglaló T/3505. sz.törvényjavaslat zárószavazására. Ha elfogadják a javaslatot, a jövőben a Médiatanács döntéséről függ, hogy hány közszolgálati rádió és televízió lesz, egy megkötéssel: legalább egy rádiót és egy televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást fenn kell tartani.

    Az Országgyűlés ma délután szavaz a Rogán Antal és Puskás Imre előterjesztésében benyújtott törvényjavaslat elfogadásáról. A törvényjavaslat első részében a hírközlési törvény (Eht.) módosítását tartalmazza, de sort kerít az Mttv, az Smtv. és a Dtv. módosítására is.
    A módosítás értelmében a médiahatósági bírságok a jövőben adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnének. Ez azt is jelentené, hogy akinek bírságokból álló köztartozása van, nem indulhat sikerrel a pályázatokon. Egyebekben is szigorítaná a javaslat a pályázati eljárásokat. A javaslat több helyen is pontosítaná a jelenlegi szöveget, pl. meghatározná a bírságolás során nagy jelentőséggel bíró „ismételtség” fogalmát.
    Szigorodnak többek között a kategória-besorolás a 16 éven aluliaknak nem ajánlott műsoroknál, valamint változna a magyar zenei kvóták számítása is. A közszolgálati médiaszolgáltatók vagyonát tulajdonló és dolgozóit foglalkoztató Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a jövőben gazdálkodó szervezetnek minősülne, és ezentúl - az Alap vezérigazgatójával történő konzultációt követően – a Médiatanács döntené el, hogy marad-e a közszolgálati médiaszolgáltatók eddigi rendszere vagy megváltozik az. A törvény a Médiatanácsot a döntésben mindössze annyiban korlátozná, hogy kimondaná: legalább egy televíziós és legalább egy rádiós közszolgálati médiaszolgáltatást fenn kell tartani. Azt azonban nem mondja meg, hogy ez melyik közszolgálati médiaszolgáltató feladata lenne.
    Az Smtv. legjelentősebb módosítása az újságírói forrásvédelem területén az, hogy világosan kimondaná: csak kizárólag a nyomozó hatóság kötelezheti az újságírót – a törvényben meghatározott esetekben – a forrásai felfedésére, más hatóság (pl. a Médiatanács) nem.
    A Dtv. egyik módosítása értelmében jelentősen kibővülne az NMHH elnökének rendeletalkotási jogköre.
    Talán a legnagyobb vihart kavart új rendelkezés szerint az NMHH elnöke és elnökhelyettese, valamint a Médiatanács elnöke és tagjai számára megbízatásuk lejártakor egy évi nettó jövedelmüknek megfelelő összegű „kártalanítás”-átalány járna. Ez az összeg nemhogy a hasonló juttatásokra vonatkozó 98%-os adót nem viselné, hanem teljes egészében adómentes lenne.
    A szöveghez a vita során több módosító javaslatot is elfogadtak. Még az utolsó napokban is érkeztek zárószavazás előtti módosító javaslatok, ezek elfogadásáról szintén ma dönt az Országgyűlés.