Médiahírek

 

Közszolgálati Közalapítvány létrehozását javasolják fideszes képviselők

Budapest, 2010. június 11., péntek (MTI) - Közszolgálati Közalapítvány létrehozásáról szóló határozati javaslatot nyújtott be a fideszes Cser-Palkovics András és Rogán Antal pénteken az  Országgyűlésnek; a javaslat szerint a szervezet a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Duna Televízió és a Magyar Távirati Iroda  közalapítványainak, illetve tanácsadó testületének jogutódja lesz.

A Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió Közalapítvány
 és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testülete a
 Közszolgálati Közalapítvány létrejöttével megszűnik - áll az
 előterjesztésben.
     A megszűnő közalapítványok - a Magyar Rádió Közalapítvány, a
 Hungária Televízió Közalapítvány és a Magyar Távirati Iroda
 Tulajdonosi Tanácsadó Testülete feladatait és teljes vagyonát,
 ideértve a megszűnő közalapítványok tulajdonában levő
 részvénytársaságokat - a Magyar Rádió Zrt.-t és a Duna Televízió
 Zrt.-t - a Közszolgálati Közalapítvány veszi át, a Magyar Televízió
 Közalapítvány feladatainak és vagyonának megtartása mellett. A
 Magyar Televízió Közalapítvány alakul át Közszolgálati
 Közalapítvánnyá
    A közalapítvány alapvető feladata, hogy a közszolgálati
 médiaszolgáltatók tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati
 műsorszolgáltatás törvényekben meghatározott követelményeinek
 érvényesüléséről. A közalapítvány gyakorolja a részvénytársaságok
 vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló törvényben
 meghatározott alapítói, illetve részvényesi jogokat
 
  Az indítvány kitér arra, hogy a közalapítvány nem jogosult
 megváltoztatni a közszolgálati médiaszolgáltatók alapvető
 tevékenységi körét, a közszolgálati médiaszolgáltatókat
 megszüntetni, egyesíteni, szétválasztani, vagy más szervezeti
 formába átalakítani, továbbá az Zrt.-k részvényeit elidegeníteni, a
 közszolgálati médiaszolgáltatók műsorszerkezetét, továbbá
 műsorainak, illetve műsorszámainak tartalmát meghatározni, a
 közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak az általuk
 gyakorolt munkáltatói jogkörökre nézve utasítást adni
     A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, amely az
 Országgyűlés által választott tagokból, illetve a Nemzeti Média- és
 Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által 9 évre delegált elnökből áll,
 feladata a közgyűlési jogok gyakorlása a négy Zrt. tekintetében
     A közalapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli. A
 közalapítvány tevékenységéről évente írásban beszámol az alapítónak.
 A kuratórium elnökét az államtitkári illetmény 75 százalékának, a
 kuratórium tagját az államtitkári illetmény 50 százalékának
 megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg
     A parlament honlapján közzétett határozati javaslat indoklása
 szerint a közalapítvány létrehozásának a célja a rádiózásról, a
 televíziózásról és a nemzeti hírügynökségről szóló törvények alapján
 "a szabad és független közszolgálati médiaszolgáltatás, a szólás- és
 sajtószabadság, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága
 és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, a tájékoztatáshoz való
 jog, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a
 vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása
 érdekében" - az alkotmánnyal összhangban - a közszolgálati
 médiaszolgáltatók, illetve a nemzeti hírügynökség függetlenségének,
 s ezzel egyidejűleg társadalmi felügyeletének biztosítása".