Dokumentumok

2013. június 25.

Az Alkotmánybíróság határozata az Alaptörvény értelmezése tárgyában

2013. június 25.

A Kormány a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének kinevezésével összefüggésben kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál az Alaptörvény 23. cikk (2) bekezdésének értelmezését. Az Alkotmánybíróság az indítványban megfogalmazott kérdések közül egyet tudott érdemben megválaszolni, a többivel kapcsolatban azt állapította meg, hogy nem bírálhatók el az alkotmányértelmezés keretein belül, ezért azokat visszautasította.

A kérdés, amelyre válaszoltak, az volt, hogy az önálló szabályozó szervről rendelkező sarkalatos törvény meghatározhatja-e a szerv vezetőjének, így például az NMHH elnökének a kinevezési feltételeit. Az Alkotmánybíróság erre a kérdésre igennel válaszolt. Kiemelte, hogy az NMHH elnökére vonatkozó követelmények tekintetében lényeges körülmény, hogy ennek a szervnek a szabályozását az Alaptörvény szólásszabadságot rögzítő IX. cikke utalja sarkalatos törvény tárgykörébe, a sarkalatos törvény pedig úgy rendelkezik, hogy a kinevezett elnök a sajtószabadság érvényesülését szolgáló Médiatanács elnökjelöltjévé válik.

A teljes AB határozat itt olvasható.