Médiahírek

 

Közszolgálati Kódex készül a közmédia számára

Budapest, 2010. június 11., péntek (MTI) - Közszolgálati Kódexet vezet be a médiatörvény, és egyúttal intézkedik egy 12 tagú
Közszolgálati Testület felállításáról is.
A Cser-Palkovics András és Rogán Antal fideszes képviselők által
 pénteken benyújtott törvényjavaslat szerint a valamennyi
 közszolgálati műsorszolgáltató, valamint az MTI-t irányító
 vezérigazgató számára kötelezően betartandó Közszolgálati Kódex
 tartalmazza a közszolgálati média és a nemzeti hírügynökség számára
 előírt pontos feladatokat
 .
     A törvényjavaslat szerint az első kódexet az Országgyűlés
 fogadja el a jelenlevő képviselők kétharmados többségével, ezt
 követően a Közszolgálati Testület feladata lesz a módosítás
 .
     A Közszolgálati Testület az első, parlament általi megalkotását
 követően évente módosíthatja a kódexet. A módosítást a Kuratórium
 jóváhagyásával válik hatályossá
 .
     A kódex szabályainak megtartását a testület ellenőrzi. A
 kódexben rögzített szabályok kiegészítik, pontosítják a törvény
 tartalomszabályozásra vonatkozó rendelkezéseit. A kódexben
 szerepelnek az egyes közszolgálati műsorszolgáltatók részletesen
 meghatározott közszolgálati kötelezettségei
 .
     A 12 tagú Közszolgálati Testület tagjait a törvény mellékletében
 meghatározott jelölő szervezetek delegálják három évre, de a tagok
 többször is delegálhatók. Az elnököt a testület soraiból önmaga
 választja. A testület döntéseit - ha e törvény másként nem
 rendelkezik - egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
 az elnök szavazata dönt
 .
     A testületbe egy-egy tagot delegálhat a Magyar Tudományos
 Akadémia, a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református
 Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó
 Hitközségek Szövetsége, a Magyar Olimpiai Bizottság, az Országos
 Rektori Konferencia, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar
 Köztársaság települési önkormányzatainak szövetségei, illetve
 szervezetei, a Magyar Köztársaság által elismert nemzeti és etnikai
 kisebbségek országos önkormányzati szervezetei, a Magyar
 Köztársasággal szomszédos államokban bejegyzett magyar kulturális
 szervezetek, valamint a családok érdekeit védő és képviselő,
 Magyarországon bejegyzett érdekvédelmi szervezetek
 .
     A javaslat szerint nem akadálya a Közszolgálati Testület
 működésének, ha valamelyik szervezet nem él a delegálási jogával.
 
     A Közszolgálati Testület elnökét az államtitkári illetmény ötven
 százalékának, tagjait az államtitkári illetmény negyven százalékának
 megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. Az elnök és a tagok nem
 kapnak költségtérítést
 .
     A Közszolgálati Testület a társadalmi felügyeletet biztosítja a
 közszolgálati médiaszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség felett. A
 Közszolgálati Testület a közszolgálatiság érvényesülését
 folyamatosan figyelemmel kíséri, és szabályozott módon ellenőrzést
 gyakorol a Magyar Rádió Zrt ., a Magyar Televízió Zrt., a Duna
 Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. felett a kódexben
 foglaltak végrehajtása kapcsán
 .
     A közszolgálati részvénytársaságok vezérigazgatói évente
 egyszer, a mindenkori naptári év végén beszámolót készítenek arról,
 hogy - saját értékelésük szerint - az általuk vezetett
 műsorszolgáltató eleget tett-e a kódexben megfogalmazott
 elvárásoknak.   A Közszolgálati Testület megvitatja a beszámolót, és
 annak elfogadásáról egyszerű többséggel dönt. Ha a Közszolgálati
 Testület - a vezérigazgató személyes, testületi meghallgatása után -
 nem fogadja el a beszámolót, akkor mérlegelheti a vezérigazgató
 munkaviszonyának megszüntetéséről szóló javaslat előterjesztését a
 kuratóriumnak.