Jogfigyelések - Egyéb jogi anyag

2013. április 12.

Jogi helyzet a Médiatanács elnökének halála esetén

jogi probléma jogfigyelése
A jogfigyelés aktualitását az adja, hogy 2013. április 12-én elhunyt Szalai Annamária, a Médiatanács első elnöke. Kérdésként merült fel, hogy a következő médiatanácsi elnököt mennyi időre nevezik ki illetve választják: az előző elnök megbízatásából még hátralévő időre, vagy elölről kezdődik megbízatásának időtartama.
2011. december 19.

Az Alkotmánybíróság határozata jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány és alkotmányjogi panasz tárgyában (Smtv., Mttv.)

165/2011. (XII.20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság a mai napon határozatot hozott  a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) rendelkezéseit érintő indítványok ügyében. A határozat egyes rendelkezéseket megsemmisített, másoknál mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, egyes indítványokat elutasított, másokat egyszerűen el sem bírált.
2011. március 24.

Ismét a szakhatósági állásfoglalásról az Axel Springer AG (D-10888 Berlin, Axel Springer Str. 65.) és a Ringier AG (CH-4800 Zofingen, Brühl Str. 5.) összefonódása tárgyában

A Médiatanács 223/2011. (II.9.) sz. határozata 2.
A fenti ügyben a Médiajogfigyelőn közzétett Jogfigyelés azt állította, miszerint azzal a ténnyel, hogy a Médiatanács az Ügyrendjét módosítva egyedi felhatalmazást adott elnökének egyszemélyi döntés meghozatalára, megsértette az Mttv. szabályait. Az LMP ez ügyben tett nyilatkozatára reagálva a Médiatanács tagadta a törvénysértést.
2011. február 9.

Szakhatósági állásfoglalás az Axel Springer AG (D-10888 Berlin, Axel Springer Str. 65.) és a Ringier AG (CH-4800 Zofingen, Brühl Str. 5.) összefonódása tárgyában

A Médiatanács 223/2011. (II.9.) sz. határozata
A fenti határozatban nem azt a tartalmat találjuk, amelyet a cím alapján várhatnánk. A Médiatanács nem szakhatósági állásfoglalást hozott az adott ügyben, hanem egyrészről módosította az ügyrendjét, másrészről egyedi felhatalmazást adott a Médiatanács elnökének egyszemélyi döntés meghozatalára.