Jogfigyelések - Egyéb jogi anyag

2013. április 12.

Jogi helyzet a Médiatanács elnökének halála esetén

jogi probléma jogfigyelése
A jogfigyelés aktualitását az adja, hogy 2013. április 12-én elhunyt Szalai Annamária, a Médiatanács első elnöke. Kérdésként merült fel, hogy a következő médiatanácsi elnököt mennyi időre nevezik ki illetve választják: az előző elnök megbízatásából még hátralévő időre, vagy elölről kezdődik megbízatásának időtartama.
2011. december 19.

Az Alkotmánybíróság határozata jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány és alkotmányjogi panasz tárgyában (Smtv., Mttv.) MCFL

165/2011. (XII.20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság a mai napon határozatot hozott  a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) rendelkezéseit érintő indítványok ügyében. A határozat egyes rendelkezéseket megsemmisített, másoknál mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, egyes indítványokat elutasított, másokat egyszerűen el sem bírált.
2011. március 24.

Ismét a szakhatósági állásfoglalásról az Axel Springer AG (D-10888 Berlin, Axel Springer Str. 65.) és a Ringier AG (CH-4800 Zofingen, Brühl Str. 5.) összefonódása tárgyában

A Médiatanács 223/2011. (II.9.) sz. határozata 2.
A fenti ügyben a Médiajogfigyelőn közzétett Jogfigyelés azt állította, miszerint azzal a ténnyel, hogy a Médiatanács az Ügyrendjét módosítva egyedi felhatalmazást adott elnökének egyszemélyi döntés meghozatalára, megsértette az Mttv. szabályait. Az LMP ez ügyben tett nyilatkozatára reagálva a Médiatanács tagadta a törvénysértést.
2011. február 9.

Szakhatósági állásfoglalás az Axel Springer AG (D-10888 Berlin, Axel Springer Str. 65.) és a Ringier AG (CH-4800 Zofingen, Brühl Str. 5.) összefonódása tárgyában

A Médiatanács 223/2011. (II.9.) sz. határozata
A fenti határozatban nem azt a tartalmat találjuk, amelyet a cím alapján várhatnánk. A Médiatanács nem szakhatósági állásfoglalást hozott az adott ügyben, hanem egyrészről módosította az ügyrendjét, másrészről egyedi felhatalmazást adott a Médiatanács elnökének egyszemélyi döntés meghozatalára.