Médiahírek

 

Újraszabályozzák az alkotmány szólásszabadságra és sajtószabadságra vonatkozó részét

Budapest, 2010. június 11., péntek (MTI) - Újraszabályozza az alaptörvény szabad véleménynyilvánításról, a közérdekű adatok nyilvánosságáról és a sajtószabadságról rendelkező részét a fideszes Cser-Palkovics András és Rogán Antal által pénteken benyújtott alkotmánymódosítás.

 A két kormánypárti politikus az Országgyűlés honlapján olvasható
 módosítást azzal indokolja, hogy az alkotmány 1990 óta változatlan
 része mára elavult és alkalmatlan a modern médiapiaci folyamatok
 alaptörvényi szintű szabályozására
 .
     Indokoltnak tartják a sajtószabadság biztosítása mellett az
 alkotmányban rögzíteni a sokszínűség védelmét, illetve a polgárok
 megfelelő tájékoztatáshoz fűződő jogát is, ami a sajtószabadság
 mellé társuló kötelezettség, azaz a médiától alkotmányosan elvárt,
 közérdekű feladat
 .
     A törvényjavaslat szerint a Magyar Köztársaságban mindenkinek
 joga van a szólásszabadsághoz, továbbá a közérdekű adatok
 megismeréséhez, illetőleg terjesztéséhez. A Magyar Köztársaság
 elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, valamint az
 állampolgárok megfelelő tájékoztatáshoz fűződő jogát és a
 demokratikus közvélemény kialakításához fűződő érdekét. A jelenleg
 hatályos szöveg így szól: a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga
 van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
 adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A Magyar Köztársaság
 elismeri és védi a sajtó szabadságát
 .
     Az alkotmány hatályos szövege ezen kívül arról rendelkezik még,
 hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint a
 sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő
 országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, továbbá
 ugyancsak ekkora többség kell a közszolgálati rádió, televízió és
 hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről,
 továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről,
 illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló
 törvény elfogadásához
 .
     A két fideszes képviselő előterjesztése ennél bővebb, mivel
 javaslatukra az alkotmány kimondaná: közszolgálati médiaszolgáltatás
 működik közre a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a
 magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában,
 gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésében, illetőleg a
 nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek
 kielégítésében
 .
     Cser-Palkovics András és Rogán Antal az alaptörvényben rögzítené
 a felügyelet és az ellenőrzés alapvető formáit is, amely három
 pilléren nyugszik: közszolgálati médiaszolgáltatást az Országgyűlés
 által választott tagokkal működő autonóm közigazgatási hatóság és
 független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása
 felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatározott
 közösségei őrködnek
 .
     A javaslat alapján a jövőben az alkotmány értelmében három
 szabályozási tárgykör igényel kötelezően kétharmados országgyűlési
 többséget: a korábbihoz hasonlóan ilyen a közérdekű adatok
 nyilvánosságáról szóló törvény, a sajtószabadságról és a
 médiatartalmak alapvető szabályairól, illetve a médiaszolgáltatások
 - ideértve mind a közszolgálati, mind a magántulajdonban álló médiát
 felügyeletéről rendelkező törvény
 .
     Az alkotmánymódosítás kihirdetése napján lép hatályba.