Médiahírek

 

Hírközlési és médiabiztos védheti az előfizetők jogait

Budapest, 2010. június 11., péntek (MTI) - A hírközlési és médiabiztosi poszt létrehozását szorgalmazza a médiát és a hírközlést szabályozó törvények módosításáról szóló fideszes javaslat, amely pénteken került a Ház elé.

A Cser-Palkovics András és Rogán Antal által jegyzett indítvány
 alapján a biztos a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
 köztisztviselője
 .
     A biztoshoz bejelentéssel élhet bármely előfizető és
 felhasználó, továbbá a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó
 társadalmi szervezet, ha megítélése szerint valamely szolgáltató
 vagy forgalmazó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása,
 intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása miatt - az elektronikus
 hírközlésre vonatkozó szabályban, illetve az előfizetői szerződésben
 meghatározott - jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek
 közvetlen veszélye fennáll
 .
     A biztos a jogszabálysértések megszüntetése érdekében hivatalból
 is eljárhat, ugyanakkor minden beadványt köteles megvizsgálni
 .
     A javaslat alapján a hírközlési és médiabiztos feladata, hogy
 tájékoztassa a bejelentőt jogairól és kötelezettségeiről, valamint a
 lehetséges eljárásokról és jogorvoslatokról. Felszólíthatja a
 szolgáltatót a szabálysértés, illetve az előfizetői szerződés
 megsértésének megszüntetésére, kezdeményezheti a hírközlési hatóság
 hivatalból történő eljárását, valamint más hatóságnál eljárást
 kezdeményezhet. A vizsgálat eredményéről, illetve esetleges
 intézkedéséről a bejelentőt értesíti
 .
     A biztos eljárása során bármely szolgáltatótól és forgalmazótól
 az előfizetők, illetve felhasználók jogainak megsértésével
 kapcsolatos adatokat, felvilágosítást és magyarázatot kérhet. Ennek
 a szolgáltatók legfeljebb 15 napon belül kötelesek eleget tenni
 .
     A hírközlési és média biztosról szóló javaslat az elektronikus
 hírközlésről szóló törvény azon paragrafusának helyébe lép, amely a
 Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének feladatait ismerteti.