Jogfigyelések - Javaslatok, tervezetek

2013. november 21.

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról

T/13091. sz. törvényjavaslat
Egy a napokban benyújtott törvényjavaslat kiterjesztené a kiskorúak védelmére vonatkozó szabályozást – a médiatörvények hatálya alá tartozó szolgáltatásokon túlmenően – az Interneten szolgáltatásként közzétett minden más információra is. A javaslat a „gyermekekre az interneten leselkedő veszélyek elleni fellépés” szabályainak megtarthatóságát szűrőszoftverek alkalmazásának előírásával és egy új, bizonytalan hatáskörű intézmény – a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal – felállításával kívánja biztosítani.
2013. szeptember 2.

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (a médiával kapcsolatos részek)

T/12015 sz. törvényjavaslat
Magyarország Alaptörvénye elfogadása óta a belföldi és a nemzetközi bírálatok kereszttűzében áll. 2012. január 1-jei hatálybalépése óta eddig négyszer került sor módosítására. Az ötödik módosításra vonatkozó javaslatot első alkalommal idén júniusban nyújtotta be a kormány, alapvetően a lakosságra kivethető különadót valamint az eljáró bíróság kijelölésének jogintézményét ért nemzetközi kritikákra hivatkozva. Ezek mellett tartalmazta a javaslat a Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Felügyelete korábban már bejelentett összevonásának alaptörvényi megalapozását is. Ezt azonban az előterjesztő visszavonta, és helyette új változatként augusztus 30-án benyújtotta másodszorra is az Alaptörvény ötödik módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez a javaslat a korábbi módosításokon túlmenően az egyházakra, bírói önkormányzati szervre vonatkozó új szabályokat is tartalmaz, valamint – és a médiát illetően ezt a módosítást emelem ki belőle – az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdését is módosítaná, a politikai reklámokat illetően.
2013. április 16.

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról (Smtv., Mttv. módosítás)

T/10593. sz. törvényjavaslat
Március 29-én nyújtotta be a Kormány a már elfogadott, de csak április 1-jén hatályba lépő, az Alaptörvény negyedik módosításának következtében egyes törvények szükséges módosításáról szóló T/10593. sz. törvényjavaslatot. A szöveg tartalmazza az Smtv. és az Mttv. módosítását is.
2013. április 15.

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról (az Smtv. módosítása)

T/10750. sz. törvényjavaslat
Egy 2013. április 12-én benyújtott törvényjavaslat szerint az egyházakra vonatkozó törvényi szabályozás kapcsán ismét módosulna a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) gyűlöletbeszédről szóló, kissé hányatott sorsú 17.§-a.
2013. március 5.

A meteorológiai tevékenységről szóló törvénytervezet (a médiát érintő része)

Törvénytervezet, VM/JF/618. számú kormány-előterjesztés
A Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátotta a meteorológiai tevékenységről szóló törvény tervezetét. A Tervezet a „médiaszolgáltatókra” nézve is tartalmaz rendelkezéseket.
1. 2. 3. 4. 5. ... 7. Következő